Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng


10 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 4 ( Thượng )

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 4 ( Thượng )

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Tiếp tục đọc

Advertisements


13 phản hồi

[Mục lục] Băng Vệ Sinh Không Thành Vấn Đề

Băng Vệ Sinh Không Thành Vấn Đề

Tác giả : Tiểu Hắc Hùng.

Edit : Sweetroses

Thể loại : Đam mỹ, đoản văn, HE, công xuyên qua làm băng vệ sinh =-=”

( Tự cảm thấy cái hình minh họa và cái bộ này quá sức bựa =)))))))))))))) )

Chương 1_ Chương 2_ Chương 3+4__Chượng 5_ Chương 6_ Chương 7_ Chương 8_ Chương 9

BONUS