Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng


7 phản hồi

Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (8)

Những chuyện quái dị ở bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Tiếp tục đọc

Advertisements