Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng


10 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 4 ( Thượng )

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 4 ( Thượng )

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Tiếp tục đọc

Advertisements


7 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 1

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 1

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Vốn tính ngày 1/10 mới up nhưng thôi up 1 chương nhá hàng trước cho cả nhà ^_^. Ngày 1/10 vẫn tiếp tục up chương KTTH Chi Điệp Luyến Hoa nhé. Từ ngày 15 sẽ post Ý Ngoại Sự Kiện vào 15 và ngày 1 mỗi tháng ^O^

Tiếp tục đọc


2 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Tiết Tử

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Tiết Tử

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Nhân sinh trên đời, việc không thể tránh nhất là những chuyện ” ngoài ý muốn “, ngươi không biết nó sẽ xảy ra ở đâu, cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến tương lai mình, sự tồn tại của nó chính là một ẩn số, nhưng nhân sinh lại cố tình bày ra những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp, thành nên một chuỗi chuyện xưa, thành một đoạn chuyện truyền kỳ.

Tiếp tục đọc